Industrializace modulů a systémů

Jsme součásti NTS více než 20 let. Toto spojení nám umožňuje profitovat z naší odbornosti a stavět na získaných znalostech v oblasti vývoje, výroby a montáže přesných dílů pro high-tech průmysl. Jako zkušený partner ve strojírenství dodáváme cenově efektivní řešení. Při dodržování podmínek principu the First Time Right a správné kombinaci znalostí jsme při řízení životního cyklu produktu schopni jej v krátké době uvést na trh, což pomáhá našim zákazníkům zvýšit jejich konkurenceschopnost při zachování nízkých nákladů. Našimi zákazníky jsou zejména přední výrobci v oblasti polovodičového průmyslu, přírodních věd, figurují v oblasti výroby a vývoje přístrojů pro analýzu struktury a povrchu, případně v oblasti výroby strojů pro digitální tisk. Naše týmy projektového managementu a engineeringu jsou spolehlivým partnerem pro naše zákazníky a poskytují technické řešení v oblasti industrializace či spolupracují při vývoji produktu mechatronických modulů a systémů (DfX).

Naše zaměření, odbornost, procesy a zákaznický přístup nám umožňují ve spolupráci s našimi specializovanými výrobními společnostmi a dodavatelským řetězcem uvést výrobek na trh v co nejkratším čase a také spolehlivé zajištění dodávek v sériové výrobě s vysokou úrovní kvality za příznivou cenu.

Skupina NTS je schopna uchopit celý proces řízení životního cyklu produktu, snížit jeho nákladovost a poskytnout obchodně-technickou podporu výrobě.

 

Zavádění nového produktu – NPI

Po vývoji, výrobě a montáži funkčního prototypu je náš NPI tým schopen přenést prototyp do sériové produkce tak, aby mohl být opakovaně vyráběn při optimalizovaných výrobních nákladech a vysoké úrovni kvality. Díky mnohaleté zkušenosti se zaváděním nových výrobků do sériové produkce jsme schopni aplikovat a přenášet tyto znalosti do designu výrobku (DfX). Společně s našimi strategickými nákupčími a specialisty v logistice jsme schopni poskytnout našemu zákazníkovi produkt, který odpovídá požadavkům sériové výroby a celkovým nákladům spojeným s vlastnictvím výrobku.

 

 

Value Engineering a DfX

V NTS Prometal se zaměřujeme na průběžné zvyšování přidané hodnoty pro zákazníka. Naši inženýři jsou odborníky v oblasti DfX (výroba, montáž/funkce, náklady). Snažíme se o nalezení rovnováhy mezi výrobními požadavky a tržní hodnotou výrobku. Díky spojení znalostí našich inženýrů v oblastech vývoje, výroby a montáže jsme schopni optimalizovat náklady, a to za pomoci inovativních výrobních technik a komplexních znalostí naší dodavatelské základny.

Tento proces vždy probíhá za úzké spolupráce se zákazníkem, našimi dodavateli a odborníky v oblasti výroby. Již v rané fázi zavádění produktu se zaměřujeme na potenciální snížení výrobních nákladů, rozvolnění požadavků s ohledem na produktovou potřebu a funkční či vizuální požadavky, výběr nejvhodnějších výrobních technologií a také vhodných externích partnerů. Technologie a dodavatelé jsou pečlivě vybíráni i s ohledem na kalkulaci pro návratnost investic (ROI).

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

 

Chcete vědět více?

KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM SPECIALISTŮ